تبلیغات
ترنـــــــــم حیـــــــاتــــــــــــ - روزبه بمانی
صفحه نخست


تبعیدی
(آلبوم بی خوابی سعید شهروز)نه رد می شی نه می مونی
تبت بدجور واگیره
منو با دست کی کشتی
که پای هردومون گیره

منو کشتی و آزادی
نه زندونی ، نه تبعیدی
میون ما دو تا مجرم
به کی حبس ابد می دی؟

داری گم می کنی راهو
امیدی نیست پیدا شی
من این دستارو می بوسم
بزار همدست هم باشیم

یه عمره زیر این سقفیم
تو رو با من همه دیدن
بری ، هرجای این دنیا
بهت شک می کنن بی من

تو تا وقتی که اینجایی
به رفتن اعتقادی نیست
خودت باید ازم رد شی
به من هیچ اعتمادی نیست

عذاب با تو سر کردن
برای من یه تسکینه
تو چی می فهمی از من که
عذابم با تو شیرینه

*****

تو ازم چی میخوای

(با اجرای سعید سام)

تو ازم چی میخوای که نفس میگیری؟
ما به هم دل دادیم ، چی رو پس میگیری؟
تو ازم چی میخوای که پری از رفتن؟
چی کلافت کرده که نداری با من؟
تو حواست پرته ، تو کنارم سردی
توی آغوش من،  پی کی میگردی؟
به خودت شک کردی،گم شدی،ترسیدی
چی عذابت میده؟از خودت چی دیدی؟
من بهونت بودم،  پشت هر ویرونی
بین ما چیزی نیست، خودتم میدونی.
با خودت یا بی تو ؟منو با کی میخوای؟
از خودت میپرسم،تو ازم چی میخوای؟
تو ازم چی میخوای که نفس میگیری...؟!

*****

هویت/تنها نرو

(اجرای علی لهراسبی)

تنــها نرو این راه رفتن نیست
دنیای تو چیزی بجز من نیست
تو از خودت چیزی نمـــی دونی
 تنــها نرو تنهــــــا نمی تونی

میــــری که با فکر تو تنها شم
میری که همدرد خودم باشم
تو آخـــــر راه و نمیــــدونی
 تنـــــها نرو تنــــــها نمــی تونــی

من حال این روزات و میدونم
چیزی نگو چشــمات و میخونم
ایــن جاده تا وقتی نفس داره
چشــــماشو از تو بر نمیداره

مـــن از هوای جاده دلـــــگیرم
از فکرشم دلــــشوره میگیرم
این آینه تو فکر شکستن نیست
باور نکن این صورت من نیست

دســتام و با احساس تو بستم
من بینهایت با تو همدستم
تا جـــاده میره سمت بیراهه
گم کن منو   این آخرین راهه

*****