تبلیغات
ترنـــــــــم حیـــــــاتــــــــــــ - شاهکار بینش پژوه
صفحه نخست
کنارم بخواب و به دورم بتابو

از این لب بنوشو چو تشنه که آبو

گل آتشی تو حرارت منم من
که دیوانه ی بی قرارت منم من

خدا دوست دارد لبی که ببوسد
نه آن لب که از ترس دوزخ بپوسد

خدا دوست دارد من و تو بخندیم
نه در جاهلیت بپوسیم بگندیم

بخواب آرام پیش من
لبت را بر لبم بگذار
مرا لمسم کن و دل را
به این عاشق ترین بسپار

بخواب آرام پیش من
منی که بی تو میمیرم
لبت را بر لبم بگذار
که جان تازه میگیرم


خدا دوست دارد لبی که ببوسد
نه آن لب که از ترس دوزخ بپوسد

خدا دوست دارد من و تو بخندیم
نه در جاهلیت بپوسیم بگندیم

*****


هی منو تهدیدم نکن که میرم
یه چیزیم دستی میدم نباشی
چیکار کنم که قهر کنی دوباره؟
چقد بدم که بیخیال ما شی؟

هی منو تهدیدم نکن که میرم
چقد بدم بری بدون فریاد؟
فک میکنی نباشی من میمیرم!
برو بینیم بابا بزار باد بیاد

گفته بودم دوستت دارم ,ببخشید
حالا ما یک روز یه دروغی گفتیم
تو هم دیگه انقده جدی نگیر
حالا ما یک وقتی یه چیزی گفتیم

اینا اونا نیست عزیزم لولو برد
دوره ی تازوندن تو سر اومد
لگام تو به گردنم نچسبید
کم زده بودی چسبشو دراومد!

*****


به تو گفتم: یادته گفتی فقط تو رو میخوام؟
گفتی که من یادم نمیاد !
به تو گفتم: یادته یوقتی میمردی برام؟
گفتی که من یادم نمیاد !
گفتی که کی ؟ کجا ؟ کدوم ؟ قدیمو هی نیار به روم
که عشق تازه ای خریدم
گفتی به کی گفته بودم ؟ برو که اشتباه شده
برو دیگه ازت بریدم

عروسکی تازه خریدی چند روزیو باهاش پریدی
ولی اونم دل تو رو زد
با اون عروسکهای مفتی زدی بهم چه زود و گفتی:
از اونام خوشم نیومد
حالا که برگشتی سراغم یه ذره هم دوست ندارم
دلم دیگه تو رو نمیخواد
میگم قیافتون چه آشناس دیدیم همو یه جایی شاید
ولی افسوس یادم نمیاد !
ولی افسوس یادم نمیاد !*****


غزلک، ببخش اگه وداعم عاشقونه نیست

وقت رفتن، روی گونه، قطره ای روونه نیست

اینجا آدما همه با عقلاشون عاشق می شن

توی شهر عاقلا جای من دیوونه نیست

غزلک، با من نگرد که اعیونا نبیننت

تو رو مثل ما خفیف و دست کم نگیرنت

دور من پیله نکن که شازده های شهرتون

جای شاخه های هرز از تو گلا نچیننت

آخه تو شهر شما دل که خریدار نداره

با فقیری مثل من، اینجا کسی کار نداره

شماها حساب کتاب می کنین و عاشق می شین

ولی تو مرام ما، دل، در و دیوار نداره


*****