تبلیغات
ترنـــــــــم حیـــــــاتــــــــــــ - امید
صفحه نخست
  امید
نوشته شده در شنبه 8 بهمن 1390 ساعت 12:47   توسط  ترنمگاه با روزنه ای از امید
که از احساس ِ دلی سرشار است،
گاه با دیدن ِ یک لبخندش...
گاه با هرم ِ نگاه ِ گرمش...
او که از دیده ی دل ، دلدار است....
می شود عاشق بود

می شود باز به هرآنچه که هست ، دل خوش کرد...
و پر از "رویا" شد
می شود با امــــید
در دل ِ خوشبختی...
عاقبت پیدا شد

و خدا را بوسید از ته ِ دل
همچو پروانه ای که یک گل را...

می شود با "امید"
می شود با "رویا"
باز هم غوغا کرد...
می شود دل ها را...
بار دیگر با عشـــق
همچو دریاها کرد...

یک "امید" از ته ِ قلب
به دلم می گوید
که "خدا هست هنوز..."